anasayfa

mevzuat

içtihat

avukatlar için

haberler

mizah

mp3

ziyaretçi defteri

 
  www.dengehukuk.org
» Konya da hukukçular%u0131n kurdu%u011Fu aktif bir dernek. Sitesinden hukuk haberlerine ula%u015Fabildi%u011Finiz gibi, forum tart%u0131%u015Fma alan%u0131nda da sorular%u0131n%u0131za cevap bulabilir, içtihatlara ula%u015Fabilirsiniz.
   %u0130çtihatlar
» Yarg%u0131tay ve Dan%u0131%u015Ftay kararlar%u0131, hukuk ve cezaya ili%u015Fkin arad%u0131%u011F%u0131n%u0131z tüm içtihatlar bu sayfada......
  Avukatlar için
» Avukatl%u0131k Kanunu, Avukatl%u0131k ücret sözle%u015Fmesi, yarg%u0131 harçlar%u0131, Avukatl%u0131k asgari ücret tarifesi, faiz oranlar%u0131, dilekçe örnekleri.......
 
www.sanalhukuk.8k.com

Ziyaretçi Say%u0131s%u0131

   

 
 
 » DE%u011E%u0130%u015EEN %u0130CRA FORMLARI  *YEN%u0130* 22.04.2005
 
 HABERLER.....
 

 %u0130ddia makam%u0131 ile savunma, ilk kez istinaf   mahkemesinde yan yana gelecek

 2»Kitap satan hakim ve savc%u0131lara disiplin soru%u015Fturmas%u0131 aç%u0131lacak

 3»Çocuk köyündeki taciz iddias%u0131n%u0131 Meclis %u0130nsan Haklar%u0131 Komisyonu da inceleyecek

 4»Yasal faiz ile temerrüt faizi 3095 Say%u0131l%u0131 Kanuna göre hesaplanacak

 5»Yarg%u0131tay:Dü%u015Fünce suçuyla ilgili kararda yasaya ayk%u0131r%u0131l%u0131k yok
 6»%u0130cra müdürü, 1 trilyonu zimmetine geçirip kaçt%u0131
 7»E%u015Finden izin almayana kefillik yasak
 8»Fahi%u015F kiralara hükümet el koydu art%u0131%u015F, enflasyonu geçemeyecek
 

Di%u011Fer haberler için t%u0131klay%u0131n....

Konya Usulü Film Dublajlar%u0131 (video)

» Ç%u0131k ç%u0131k
» Bahçe
» Bisiklet
» Tahtas%u0131z
» Bizim o%u011Flan 1
» Bizim o%u011Flan 2
» Parti
» Sanayici
» Score
» Kar%u0131n A%u011Fr%u0131s%u0131

»Av.tr aç%u0131l%u0131m%u0131 avukat.türkiye olan bir alt alan ad%u0131 olup  1.11.2003 tarihinde Ortado%u011Fu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Barolar Birli%u011Finin i%u015Fbirli%u011Fi içinde yürüttü%u011Fü proje çerçevesinde Türkiye’deki avukatlar%u0131n hizmetine sunulmu%u015Ftur.Av.tr sanal ortamda avukat kimli%u011Finizle sahip olabilece%u011Finiz (www.avukat isimsoyad%u0131.av.tr) bir sanal adrestir. Bu alt alan ad%u0131 ile tesis edilecek sanal adresiniz nüfus cüzdan%u0131, meslek kimli%u011Fi, pasaport gibi sizin sanal kimli%u011Finiz olacakt%u0131r.......Bilgi için t%u0131klay%u0131n.....
 

»Tüm Avukatlar%u0131 Barolar Birli%u011Fi' nde Aray%u0131n...

 
 
    Hukuk Siteleri.....
» Denge hukukçular Derne%u011Fi
»
Sanal Hukuk Burosu
» Türk Hukuk Sitesi
» Hukukçu.com
» %u0130deal Hukuk Sitesi
» Hukuk.gen.tr
» Hukuki.net
» Adalet.org
» Hukuk Rehberi
» Belgenet
    Barolar......
» Türkiye Barolar Birligi
»
Konya Barosu
»
Ankara Barosu
»
Istanbul Barosu
»
Izmir Barosu
»
Kayseri Barosu
»
Aydin Barosu
»
Samsun Barosu
»
Adana Barosu
»
Antalya Barosu
»
Batman Barosu
»
Bursa Barosu
»
Denizli Barosu
»
Eski%u015Fehir Barosu
Gazeteler......
» Hürriyet
»
Milliyet
»
Ak%u015Fam
»
Cumhuriyet
»
Radikal
» Sabah
»
Türkiye
»
Vatan
»
Yeni %u015Eafak
»
Zaman
»
Turkish Daily News
»
Fanatik
»
Star
»
Fotomaç
   Tavsiye Siteler.....

» Konyaplus.com

» Aksiyon
»
Platindergisi
»
%u0130sletme-finans
»
Ekonomikyorumlar
»
Altyazi.net

 

»Ahmet Kaya, A%u015Fk%u0131n Nur Yengi, Athena, Ayna, Baha, Bar%u0131%u015F Manço, Bendeniz, Burcu Güne%u015F, Candan Erçetin, Çelik, Deniz Seki........

   Mp3 Siteleri.....
» Muziktr.com
» Mp3Ar%u015Fivi
  Döviz Kurlar%u0131